Werkbladen voor kinderen met downsyndroom

   

Facebook Opjeeigenwijze

 

Voor kinderen met downsyndroom is het belangrijk dat werkbladen er rustig uitzien, dat ze kleine stapjes maken en dat er niet verschillende dingen door elkaar geoefend worden.

De bladen bieden structuur. Kinderen krijgen structuur, waardoor het proces van zelf opstarten en uitvoeren beter in gang gezet wordt.

De stappen in de werkbladen zijn klein. Een kind kan zo veel op een niveau oefenen en rustig doorgroeien naar een volgende stap. Ook zijn er verschillende vormen van werkbladen en spelletjes. Dit omdat het belangrijk is bekende stof ook op een andere manier in te zetten. Dan begrijp je het pas echt.

De vormgeving is erop gericht alles wat overbodig is weg te halen. Concentreer je op wat belangrijk is. Alles wat op het blad staat, moet zinvolle informatie zijn en antwoord geven op: wat moet ik doen, waar moet ik beginnen, wat hoort bij elkaar? Symbolen, teksten en lijnen op een blad hebben die functie.
Zoveel mogelijk tekst en uitleg is weggelaten. Laat het visuele vertellen.

Werkbladen voor taal, schrijven, rekenen en wereldoriëntatie zijn te vinden op de site: www.opjeeigenwijze.nl

Deze werkbladen kun je in de thuissituatie, bij logopedie en op school gebruiken.

 

zoek poes
voorbeeld pdf - kleuren


voorbeeld pdf - hoogtekaarten blokken bouwen