Links

Op je eigen wijze

Informatie

 

Stichting Early Bird

Informatie

 

Op je eigen wijze

Op je eigen wijze biedt voornamelijk activiteiten en werkbladen rond taal, schrijven, rekenen en wereldoriëntatie. Kant en klare leerpakketten voor het begeleiden van kinderen waarbij het leren niet vanzelf gaat, zoals kinderen met het syndroom van Down.
Uit ervaring blijkt dat veel kinderen baat hebben bij deze gestructureerde werkbladen.

Op je eigen wijze richt zich op de circa 20% van de kinderen bij wie het leren niet vanzelf gaat. Denk hierbij aan kinderen met dyslexie, dyscalculie, een vorm van autisme, kinderen met concentratieproblemen, kinderen die Nederlands als tweede taal leren en verstandelijk gehandicapte kinderen.

Op je eigen wijze is bedoeld voor leerkrachten, medewerkers in het regulier en speciaal basisonderwijs, logopedisten en ouders.


Stichting Early Bird

De stichting Early Bird heeft als doel het begeleiden, informeren en adviseren van ouders bij het vroegtijdig stimuleren van kinderen met een ontwikkelingsachterstand van nul tot vijf jaar.
Al vanaf de leeftijd van 6 weken kunnen jonge kinderen met een verstandelijke beperking en hun ouders terecht bij de speelgroep van Early Bird, die één keer per week in Rosmalen bijeenkomt. De leidsters, zelf ook moeder van een gehandicapt kind, kunnen veel steun bieden bij het begeleiden en het stimuleren van de ontwikkeling van uw kind. Als uw kind ongeveer twee jaar is, gaat het naar de peuterplus groep en daarna komt uw kind in het schoolvoorbereidende klasje, zonder u erbij, als geleidelijke overstap naar de basisschool.